(0517) 641 310 oanrin@degreiden.nl
Selecteer een pagina

Basisschool “de Oanrin” is een ontmoetingsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Ontmoeting is het centrale woord. Verschillende identiteiten ontmoeten elkaar daar. We nodigen daarbij iedere leerling, ieder leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen, om van elkaar te leren, elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan.

Samen zijn wij de dragers van de identiteit van de school.

Wij staan voor:

 • Realisatie van de doelen van het basisonderwijs.
 • Het welbevinden van het kind.
 • Respect voor en vertrouwen in elkaar.
 • Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.
 • Een open houding.
 • Kwaliteitszorg en bewaking.
 • Uitdagen tot leren.
 • Een rijke, uitdagende leeromgeving.
 • Omgaan met verschillen tussen mensen.
 • ICT geletterdheid.
 • Kritisch en verantwoordelijk denken.
 • Sociale en culturele vaardigheden.
 • Uniciteit (eigenaarschap, talent en competenties).

Onze slogan is: “Vandaag leren, wat we morgen nodig hebben!”